Ontwikkelingen rond Karpo Wierde Wonen

Een klein blogje, enkele zinnen, maar vele uren denken, praten, lezen, zoeken, heerlijke gedachtenkronkels. Allemaal voorwerk om te komen tot meer vorm en uitvoering.

Ik had een verkennend gesprek bij de gemeente en ging naar voorlichting over subsidies.

Er zijn een paar fijne  gesprekspartners met bouwtechische en ontwerpkennis.

Overal waar het op de 1 of andere manier "past", breng ik het onderwerp naar voren. Een enkele keer is er nauwelijks reactie, maar meestal volgen er leuke gesprekken.

Wil je meepraten, denken of doen? Neem contact op.