Jan Medema in (show) actie.

Korte beschrijving.

Jan is geboren in 1938, in Zoutkamp.

Van 1958 tot 2004 "boerde" hij op Schouwerzijl. Eerst in samenwerking met zijn vader, later alleen. Het was een gemengd bedrijf, iets meer dan 34 ha groot. Wisselteelt met gras-klaver, granen, vlas, koolzaad, aardappelen. Een "ouderwets" ruim bouwschema. Gemiddeld 8 melkkoeien, waarvan de mest waardevol was voor het land.

Bijen hoorden er ook bij, voor bevruchting van de planten en natuurlijk voor de lekkere honing.

Veel liefde was er voor de Fries-Groninger witte klaver. Een landras dat dreigde uit te sterven, maar dat door Jan in stand werd gehouden en onder de aandacht gebracht. Na de verhuizing van Schouwerzijl naar Boerderij Karpo, werd de klaver bij zowel gangbare als biologische boeren geteeld, maar ging in 2013 over naar Vof Klavergoud van Piet Glas en Angela Rijnen.

Een andere liefde: oude landbouwmachines, met name de Borga dorskast, Pot en ter Borg pers, Lanz Bulldog, Ford 4000 en Ford 2000 met sos versnellingsbak.